Sunday, February 15, 2009

VISI & MISIMISI

-Menjadikan Ikatan Anak Negeri Sarawak sebagai sebuah persatuan yang disegani dan boleh dijadikan contoh oleh persatuan-persatuan lain dari pelbagai aspek.


VISI

* 2009 - Memperkenalkan Ikatan Anak Negeri Sarawak di persada antarabangsa.

* Mewujudkan sebuah pejabat rasmi untuk pengurusan dan pengelolaan Ikatan Anak Negeri Sarawak Jordan.

* Mengadakan hubungan kerjasama dengan badan-badan atau persatuan-persatuan yang boleh mendatangkan manfaat kepada IANERIS.

No comments:

Post a Comment