Sunday, February 15, 2009

VISI & MISIMISI

-Menjadikan Ikatan Anak Negeri Sarawak sebagai sebuah persatuan yang disegani dan boleh dijadikan contoh oleh persatuan-persatuan lain dari pelbagai aspek.


VISI

* 2009 - Memperkenalkan Ikatan Anak Negeri Sarawak di persada antarabangsa.

* Mewujudkan sebuah pejabat rasmi untuk pengurusan dan pengelolaan Ikatan Anak Negeri Sarawak Jordan.

* Mengadakan hubungan kerjasama dengan badan-badan atau persatuan-persatuan yang boleh mendatangkan manfaat kepada IANERIS.

OBJEKTIF PENUBUHAN IANERIS
OBJEKTIF PENUBUHAN


* Menjaga kebajikan serta memelihara kepentingan anak-anak Sarawak di Jordan.

* Menjadi nadi pemangkin ketrampilan mahasiswa Sarawak Jordan.

* Mengadakan program-program yang boleh meningkatkan kemahiran insan, perkembangan akademik, keunggulan sahsiah, kesempurnaan akhlak serta aktiviti-aktiviti yang boleh melahirkan modal insan yang berkualiti dan berkaliber dikalangan.

Saturday, February 14, 2009

SEMINAR PENGURUSAN ORGANISASI AMT & ALT IANERIS 2008/2009

Pada 20 Disember 2008, IANERIS telah mengadakan Seminar Pengurusan Organisasi AMT & ALT (SPO) bagi sessi pentadbiran ini..

Seminar ini telah diadakan di Dewan Pelajar Antarabangsa University Al al-Bayt.